https://web.facebook.com/ARGUMSzczecin/

ARGUM 

ul. Wernyhory 17

71-240 Szczecin

 

telefon: 509-702-821

email: biuro@argum.eu

Godziny otwarcia: 

pon.-pt. 9:00-17:00

 

ARGUM 2023

Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności firmy ARGUM Bartłomiej Kaznowski (dalej „Warsztat”)

 

ZBIERANE DANE

 • Podczas Państwa wizyty w Warsztacie w celu umówienia terminu, realizacji zamówienia towaru, realizacji usługi naprawy pojazdu, przechowania opon/kół, otrzymania faktury VAT lub imiennej zapytamy Państwa o dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych osobowych może skutkować niekompletną realizacją usługi lub odmówieniem jej wykonania.

 

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe pozostawione przez Państwa w Warsztacie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

 • Dane są zbierane wyłącznie do umożliwienia Państwu pełnego korzystania ze świadczonych przez Warsztat usług.

 • Państwa numer telefonu oraz adres e-mail wykorzystane będą wyłącznie do bezpośredniego kontaktu w sprawach wymagających Państwa decyzji lub przekazania Państwu niezbędnej informacji dot. Państwa własności (pojazdu, opon, kół).

 • W każdej chwili korzystania z usług Warsztatu mają Państwo wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych, pozostawionych w celu realizacji tych usług.

 • Dane zbierane w trakcie elektronicznej korespondencji pomiędzy Państwem a Warsztatem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie.

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim tylko w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa i zgodnie z procedurami wymaganymi przez przepisy prawa.

 • Po odbiorze przez Państwa pojazdu, opon/kół z Warsztatu Państwa dane osobowe zostaną usunięte, ponieważ nie będą już niezbędne do wykonania umówionej usługi. Dane podane do faktur VAT oraz imiennych przechowywane będą do 2 lat.

 • Dane osobowe tj. imię, nazwisko, telefon oraz adres email usuwane są po zakończeniu usługi naprawy pojazdu, po zakończeniu świadczenia dla Państwa usługi przechowania opon/kół, tzn. po odbiorze pojazdu i/lub depozytu z warsztatu. Dane z faktur imiennych oraz VAT są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartych umów sprzedaży oraz świadczenia usług, dokonywanych w ramach działalności przedsiębiorstwa, który wynosi 2 lata.

 

DANE STATYSTYCZNE

 • Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane do prowadzenia statystyk.

KONTAKT

 • Warsztat będzie się z Państwem kontaktować wyłącznie za pośrednictwem podanego dobrowolnie numeru telefonu lub adresu e-mail.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Nasze bazy danych posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo fizyczne, logiczne i proceduralne zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub utratą danych.

 

KONTAKT Z NAMI

 • Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma ARGUM Bartłomiej Kaznowski.

 • Siedziba firmy mieści się w Szczecinie, ul. Wernyhory 17, Tel. +48-509-702-821, adres email: biuro@argum.eu.

Polityka Prywatności 

30 sierpnia 2018

                                                                                         

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z pozyskiwaniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym, działając w imieniu firmy ARGUM Bartłomiej Kaznowski z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 17, informujemy, że przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe:

 

- nazwa firmy przedsiębiorcy,

- imię i nazwisko klienta indywidualnego,

- adres,

- numer identyfikacji podatkowej,

- adres e-mail,

- telefon.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma ARGUM Bartłomiej Kaznowski. Siedziba firmy mieści się w Szczecinie, ul. Wernyhory 17, Tel. +48-509-702-821, adres email: argum@vp.pl.

 

Otrzymaliśmy te dane od Państwa w ramach świadczenia usługi przechowania opon oraz kół, umawiania wizyt, zapytań dotyczących naszych usług, sprzedaży opon oraz wystawiania faktur imiennych oraz VAT. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Dane są przetwarzane w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, przesyłając wiadomość na adres: biuro@argum.eu lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Wernyhory 17, 71-240 Szczecin.

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Z użyciem Państwa danych osobowych nie będą prowadzone żadne badania i statystyki.

 

Dane osobowe tj. imię, nazwisko, telefon oraz adres email usuwane są po zakończeniu usługi naprawy pojazdu, po zakończeniu świadczenia dla Państwa usługi przechowania opon/kół, tzn. po odbiorze pojazdu i/lub depozytu z warsztatu. Dane z faktur imiennych oraz VAT są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartych umów sprzedaży oraz świadczenia usług, dokonywanych w ramach działalności przedsiębiorstwa, który wynosi 2 lata.

 

 

Bartłomiej Kaznowski

ARGUM

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Menu

Warsztat

ARGUM - Warsztat z pasją Szczecin

z pasją